Naš tim

Zrinka Suk
Predsjednica
Aktivna volonterka u Oceanu Znanja od 2014. godine. Početkom 2015. godine preuzima poziciju voditelja ljudskih resursa, a 2017. godine postaje predsjednica organizacije. Sudjelovala je na dvadesetak treninga i petnaestak razmjena mladih u sklopu Erasmus+ programa, te na raznim osposobljavanjima Agencije za mobilnost i programe EU i drugih europskih Nacionalnih Agencija. Vrlo dobro je upoznata s metodama neformalnog obrazovanja i rada s mladima, trenutno završava program cjeloživotnog obrazovanja "Mladi u Suvremenom društvu" na Filozofskom Fakultetu, na odsjeku za pedagogiju u Rijeci. Organizirala je niz projekata različitih tema na lokalnoj razini, kao što su projekti poput „Pamela-e“ i „Mafia večeri“, koji su njezinom zaslugom postali sastavni dio aktivnosti Oceana Znanja. Također, još je za vrijeme svog studija, organizirala projekte i u sklopu Filozofskog Fakulteta za svoj odsjek Ukrajinistike (SUD - sveopće ukrajinističko druženje, Izložba o Gladomoru, Tečajevi kuhanja ukrajinskih specijaliteta, Hommage Tarasu Ševčenku za obljetnicu smrti). Bila je i koordinatorica suradnje, kostimografkinja i glumica u projektu „Krleža 14:14“ koji je nastao u suradnji s umjetničkom organizacijom „Točka na i“ te dobio rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu. Vrlo dobro je upoznata s provedbom i svim fazama pripreme umjetničkog eventa zahvaljujući tome što je već 7 godina involvirana u organizaciju raznih kulturno-umjetničkih događanja u gradu Zagrebu. U Oceanu Znanja je trenutno i projektni menađer i EVS kordinator za tekuće projekte.
Aleksandar Čičković
Dopredsjednik i suosnivač
Njegov prvi doticaj s youthworkom je bio 2006. godine kada je postao član AIESEC-a tijekom studija na ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Tijekom studija u Sarajevu, volontirao je u ulozi "Velikog brata" u domu za nezbrinutu djecu i djecu bez roditelja. Nakon stečene diplome prvostupnika ekonomije na ekonomskom fakultetu u Sarajevu i magistra marketinga na ekonomskom fakultetu u Splitu, radio je u turizmu i marketingu, uključujući rad za velike međunarodne firme kao što su Ipsos te Booking.com. Aleksandar aktivno radi sa mladima od 2013. godine, te je do sada sudjelovao na više od 60 projekata u sklopu Youth in Action i Erasmus+ programa, a radio je u ulozi organizatora/voditelja na više od 15 projekata u Hrvatskoj, Njemačkoj, Turskoj i Gruziji. Njegova specijalizacija su: stvaranje tima, rad u timu, razvijanje empatije među mladima, međukulturno razumijevanje, poduzetnički način razmišljanja i pronalazak inovativnih i pragmatičnih rješenja u problematičnim situacijama. Trenutno u Oceanu Znanja piše Erasmus+ projekte, komunicira sa međunarodnim partnerima, daje financijske savjete i radi u ulozi youth workera.