AKTIVNOSTI U FUŽINAMA

Aktivnosti Oceana Znanja u Fužinama se uglavnom baziraju na međunarodne razmjene mladih koje smo organizirali u Fužinarskoj kući. Projekti koje smo organizirali su: Let’s dance together, RESPECT, Say No to Discrimination i Keep up the Pace in the Digital age. Suradnja sa zajednicom u Fužinama se uvijek odvijala kroz naše organiziranje događaja (plesni, kulinarski, glumački) za sve ljude u Fužinama u sklopu navedenih razmjenama. U sklopu projekta Say No to Discrimination smo održali radionice kazališta potlačenih u osnovnoj školi Ivanke Trohar koja rezultirala našem sudjelovanju i predstavljanju rada naše udruge na znanstvenom okruglom stolu za profesore i nastavno osoblje organiziranog u istoj školi mjesec dana kasnije

Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj, Adresa sjedišta: 7 Ravnice br.16, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 42468224821, Račun (IBAN): HR1024020061100690955, Upisana u Registar neprofitnih organizacija 19.3.2014., RNO broj: 0267284, Matični broj: 04180208