AKTIVNOSTI U POŽEGI

Provodili smo projekt solidarnosti pod nazivom SolidArt u suradnji s gradskom knjižnicom, organizirali lokalne volonterske akcije uz pomoć Turističke zajednice grada Požege i edukativne radionice u suradnji s udrugom Humanum. Međunarodne aktivnosti su razmjene pod nazivom Musical Vox Populi i Meet the Legends u suradnji sa studentskim domom Dr. Franjo Tuđman

Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj, Adresa sjedišta: 7 Ravnice br.16, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 42468224821, Račun (IBAN): HR1024020061100690955, Upisana u Registar neprofitnih organizacija 19.3.2014., RNO broj: 0267284, Matični broj: 04180208