NAŠI PARTNERI

Surađujemo s raznim partnerima s kojima uglavnom surađujemo i na drugim projektima i u drugim programima.

Natur Kultur e.V
Olde Vechte foundation
Moby Dick ETS
Youth NGO Stella
Association cultural
Euroaccion Murcia

CEDE Aruba
Museum Foundation Aruba
Donkey Sanctuary Aruba

Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj, Adresa sjedišta: 7 Ravnice br.16, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 42468224821, Račun (IBAN): HR1024020061100690955, Upisana u Registar neprofitnih organizacija 19.3.2014., RNO broj: 0267284, Matični broj: 04180208