P.A.M.E.L.A. does art – Izložba radova

Radovi učenika Katoličke osnovne škole u Požegi i Osnovne škole Vilima Korajca Kaptol na temu društvene nejednakosti. Radovi su bili dio izložbe  koja se održala u sklopu multimedijalnog kulturnog događanja “Pamela does Art” u Pakracu, 05.05.2018.


Marta Szas, 8. razred


Terezija Tomić, 6.razred


Ana Ciganović, 6.razred.


Lucija Rajić, 7. razred