PATH – Prevention Addiction Therapy

PATH – Prevention Addiction and Therapy je projekt pod ključnom aktivnosti 3 programa Eramsus+ na kojem je Ocean Znanja partner. Glavni cilj projekta je stvoriti strateški forum za promjenu politike u aktiviranju mladih za prevenciju zlouporabe droge te stvaranje prijedloga koji naglašavaju prava za liječenje svih ovisnika o drogama.

Projektom se želi senzibilizirati zajednice za temu i raditi na tome da se smanji marginalizacija ovisnika te naglasiti njihovo pravo na potrebu za obrazovanjem, zapošljavanjem i medicinskom njegom. Želi se naglasiti veličina problema, započeti konstruktivan dijalog, pokrenuti inicijative koje će tražiti rješenja za problem ovisnosti općenito. Kroz strukturirani dijalog se želi stvoriti konkretan plan kako pomoći mladim ljudima držati rasprave i stvoriti model i strateški plan za prevenciju zloporabe droge.

Ocean Znanja sudjeluje sa 8 volontera u ovome projektu.