NAŠ NOVI PROJEKT “DRUŠTVENO ZDRAVLJE?”

Ocean Znanja od 01.09.2023. godine provodi novi projekt „Društveno zdravlje?“, zahvaljujući slovensko-hrvatskom programu „IMPACT4VALUES“*! Ovaj program  podržava organizacije civilnog društva koje svojim djelovanjem promiču i štite europske vrijednosti, a dio je većeg europskog programa CERV – „Građani, jednakost, prava, vrijednosti“.

projekt-drustveno-zdravlje

O ČEMU SE RADI?

 “Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti.”
Andrija Štampar

Izjava velikog hrvatskog liječnika i znanstvenika Andrije Štampara naglašava da je zdravlje stanje potpunog blagostanja vezanog uz tijelo, psihu i društvo. Ova je vizija postala ključna u modernom pristupu zdravlju, a Svjetska zdravstvena organizacija ju je prihvatila kao temeljnu smjernicu.

U Oceanu Znanja smo od samih početaka veliki naglasak stavljali na stjecanje znanja i vještina s ciljem unapređenja osobnog blagostanja. Socijalno blagostanje bismo objasnili kao dobrobit koju gradimo kada smo povezani s drugima i kada zajednica u kojoj živimo nas podržava. To znači da se osjećamo dobro kada smo okruženi ljudima koji nas podržavaju, ali i kada imamo priliku sudjelovati i doprinijeti zajednici te kada se svi trudimo stvoriti društvo gdje je svima dobro. Dakle, socijalno blagostanje nije samo o tome kako se osjećamo pojedinačno, već i o tome kako se svi zajedno brinemo jedni o drugima i gradimo pozitivno okruženje.

S obzirom na naše dugogodišnje iskustvo u radu s mladima te prepoznavanje izazova u području dobrobiti i blagostanja, pokrenuli smo projekt “Društveno zdravlje?”!

ŠTO ĆEMO I ZAŠTO RADITI?

Surađivat ćemo s različitim sektorima i područjima rada kako bismo bolje razumjeli utjecaj društvenih čimbenika (poput socioekonomskih uvjeta, socijalne pravde, jednakosti, pristupa zdravstvenoj skrbi, obrazovanja, prikupljanja socijalnog kapitala te participacije u zajednici) na opće zdravlje pojedinaca i zajednica.

Projekt “Društveno zdravlje?” ima dva glavna cilja te dvije vrste aktivnosti povezane s njima:

  1. Poticanje suradnje između različitih sektora (obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, socijalna skrb, kultura itd.) kako bismo povećali znanje o multidimenzionalnosti zdravlja te unaprijedili svijest o međusobnom utjecaju pojedinca i zajednice na području zdravlja

U sklopu ovog cilja provest će se:

Analiza pristupa društvenim odrednicama zdravlja i socijalnom blagostanju u različitim područjima rada u Hrvatskoj , u suradnji s Bojanom Ćulum Milić, pročelnicom Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i njezinim suradnicima.

Na temelju analize, izradit će se preporuke za političke odluke i intervencije usmjerene boljem pristupu društvenim odrednicama zdravlja, u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske.

Također, organizirat će se interdisciplinarna konferencija o društvenom zdravlju, s ciljem poticanja sudjelovanja istraživača iz različitih disciplina. Jedan od ishoda konferencije bit će i formiranje grupe znanstvenika koji će napisati 5 članaka na temu društvenih odrednica zdravlja.

Provest će se 10 poludnevnih radionica s Organizacijama civilnog društva, školama, institucijama i općom populacijom kako bismo podigli svijest o važnosti društvenih odrednica zdravlja (povezanost socijalnih, ekonomskih, okolišnih i kulturnih čimbenika sa zdravljem)

  1. Poboljšanje zdravlja pojedinca kroz aktivan pristup zajednici

U sklopu ovog cilja provodit će se aktivnosti s fokusom na promicanje zdravih socijalnih odnosa, aktivacije u zajednici, socijalne pravde i suzbijanje socijalne nejednakosti, a to su:

Oceanova Akademija koju čini inovativan i interaktivan ciklus radionica od 10 besplatnih poludnevnih radionica o “anti-bias approach” i učinkovitoj komunikaciji, prema principima nenasilne komunikacije. Sudionici će kroz metode neformalne edukacije naučiti kako mogu graditi vlastito društveno zdravlje i razvijati svoje potencijale kako bi osobno mogli rasti i davati svoj doprinos zajednici.

Pet volonterskih akcija u institucijama/organizacijama koje rade s ranjivim skupinama (poput Centra za pružanje socijalnih usluga u zajednici, staračkih domova, rad s migrantima, rad s djecom slabijeg socioekonomskog statusa, samohranim roditeljima itd.).

“Skrivena izložba” koju ćemo organizirati s ciljem promicanja jednakosti spolova i predstavljanja doprinosa žena u raznim društvenim disciplinama.

Kampanja (na društvenim mrežama Oceana Znanja i uživo) o već postojećim organizacijama, institucijama i inicijativama koje zagovaraju socijalnu pravdu i suzbijanje socijalne nejednakosti.

Izrada sadržaja na web stranici povezana s projektom te stvaranje online fundusa informacija o besplatnim prilikama u Zagrebu, za aktivno uključivanje u život zajednice, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i samim time – poboljšanje vlastitog zdravlja.

Projekt “Društveno zdravlje?” za nas predstavlja značajan iskorak u promicanju holističkog pristupa zdravlju i poboljšanju socijalnog blagostanja. Pozivamo vas da nam se pridružite u ostvarivanju brojnih ciljeva usmjerenih na razumijevanje društvenih odrednica zdravlja te na aktivno sudjelovanje u stvaranju pozitivnog okruženja za sve!

 

* „IMPACT4VALUES“ prijavio je slovensko-hrvatski konzorcij u sastavu CNVOS („Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladinih organizacij“), Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice i Solidarna – Zaklada za ljudska prava i solidarnost. Projekt „Društveno zdravlje“ provodit će se 18 mjeseci.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njega. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost udruge Ocean znanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt udruge Ocean Znanja naziva “Društveno zdravlje” financiran je sredstvima Europske unije u okviru Programa Impact4Values. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.