Solidarnost za sve

“Solidarnost za sve” je pokrenula skupina mladih voditelja radionica u udruzi Ocean Znanja. Projekt će trajati godinu dana (1.7.2020.- 1.7.2021). Ivan, Jelena, Borna i Petra će najprije provesti 10 radionica za djecu u Domu za djecu i mlađe punoljetne osobe Lipik. Nakon toga će se baciti na pisanje priručnika o alatima koje su koristili na svojim radionicama.

solidarnost za sve

Priručnik će prezentirati na dva eventa od kojih će jedan biti u Zagrebu, a jedan u Lipiku.