TKO SMO?

Ocean Znanja neprofitna je nevladina organizacija koja funkcionira kao platforma za mlade ljude. Cilj platforme jest pomoći mladima da dosegnu svoj puni potencijal, uče i rastu, razvijaju svoje osobne i profesionalne vještine te budu aktivni sudionici u stvaranju društva u kojem žele živjeti. Nudimo prilike za lokalno i međunarodno obrazovanje i volontiranje. Osiguravamo mladima prostor i mogućnost da usavrše svoje vještine izvan škole/fakulteta te da svoje slobodno vrijeme provedu u korisnoj i kreativnoj atmosferi.

Vizija: izgradnja i održavanje zajednice koja se osnažuje i nadahnjuje razmjenom ideja, te si međusobno pomaže ostvariti svoj puni potencijal.
Misija: Mi smo platforma mladih za mlade, prostor gdje mladi ljudi mogu pronaći nadahnuće i postati pozitivna promjena u društvu.

Ciljana skupina:

  • mladi ljudi od 16 do 30 godina. Njima su ponuđene različite aktivnosti koje uključuju volontiranje, mobilnost mladih i radionice neformalnog obrazovanja.
  • edukatori mladih, učitelji, mentori, profesori i ostali kojim nudimo različite međunarodne treninge koji ih uče i potiču na upotrebu i kombinaciju metoda neformalnog obrazovanja prilikom izobrazbe mladih ljudi.

Ciljevi udruge:

  • Stvaranje mogućnosti za društveno i međukulturno povezivanja hrvatske mladeži s mladima iz Europske unije te šire 
  • organizacija kulturnih i edukacijskih programa za mlade
  • promicanje neformalnog obrazovanja, volontiranja i društvenog aktivizma

Godišnji izvještaji

Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj, Adresa sjedišta: 7 Ravnice br.16, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 42468224821, Račun (IBAN): HR1024020061100690955, Upisana u Registar neprofitnih organizacija 19.3.2014., RNO broj: 0267284, Matični broj: 04180208