YE Sharing is Caring

Ideja za projekt “Sharing is caring” rodila se na jednom od sastanaka Oceana Znanja još 2015. godine, kao odgovor na probleme koje su mladi volonteri istaknuli kao njima osobito važne – manjak solidarnosti i rastuća nejednakost u društvu. Htjeli su učiti od drugih mladih u Europi, kao i podijeliti s njima svoja znanja i vještine koje bi im pomogle u borbi protiv navedenih negativnih trendova. Do danas, ideja projekta je rasla i mijenjala se na poticaje mladih koji su radili na njoj. Projektni cilj je potaknuti širenje solidarnosti među mladima, ali kroz njih proširiti pozitivne prakse i na širu zajednicu. Želimo osnažiti mlade, osiguravajući im prostor za dijeljenje ideja i razvijanje vještina potrebnih za borbu protiv društvene nejednakosti i isključenosti, za razvijanje aktivnog građanstva i društvene odgovornosti, ali i za razvijanje poduzetničkog duha, što su neki od specifičnih ciljeva projekta.

Činiti ćemo to kroz promoviranje informiranosti i stjecanja znanja na neformalan način, a fokus je na praksama ekonomije dijeljenja i crowdfunding kampanjama kao oblicima koji nadilaze klasična poimanja tržišta i njegovih pravila te gdje je naglasak na uključivanju u zajednicu, društvenoj odgovornosti i solidarnosti uz razvitak poduzetničke samostalnosti. Jačati će se samoinicijativnost,ali i timski duh i kooperativnost te će se promicati zajedničke europske vrijednosti poput slobode, tolerancije i poštivanja ljudskih prava, kao i međukulturni dijalog. Sve s ciljem jačanja društvene kohezije i smanjenja društvene isključenosti. Projekt se sastoji od jedne projektne aktivnosti – razmjene mladih, koja će se održati od 22.6. do 1.7. 2018. u planinarskom domu Omanovac u Pakracu u Požeško-Slavonskoj županiji, što će imati mnogostruke pozitivne učinke za to područje jer će sudionici biti aktivno uključeni u život zajednice kroz vježbanje praksi ekonomije dijeljenja, time ne samo da će se dijeliti znanja o društveno odgovornim načinima potrošnje, nego će se širiti i europski duh i informacije o dobrobitima Erasmus+ programa. Sudionici će biti mlade osobe od 18 do 30 godina koje će doći iz sedam različitih zemalja: Francuske, Rumunjske, Njemačke, Poljske, Mađarske, Makedonije i Hrvatske. Iz svake zemlje biti će prisutno 6 osoba, ukupno 42 osobe od kojih će 30 osoba biti osobe s manje mogućnosti: osobe suočene sa ekonomskim teškoćama i/ili geografskim preprekama i/ili kulturnim različitostima i/ili osobe koje imaju teškoće u pristupu obrazovanju.

Tijekom projekta održati će se niz edukativnih i interaktivnih radionica temeljenih na načelima neformalnog obrazovanja iz kojih će sudionici imati priliku steći nova i unaprijediti stara znanja i vještine o temama i metodama projekta. Vršnjačko učenje će uvelike biti zastupljeno kroz čitav projekt, kroz što će mladi sudionici imati priliku predstaviti svoje zamisli i razmjenjivati ideje s kolegama. Također, kroz iskustveno učenje sudionici će imati priliku uživo iskusiti ekonomiju dijeljenja i ostale društveno odgovorne ekonomske prakse kojima ćemo se baviti kroz projekt. Neke od radionica: Dijeljenje talenata, Živa knjižnica, Razmjena dobara, Time banking, World caffe, igre za grupno povezivanje, simulacije, refleksije, rasprave, itd. Raznovrsnost metoda i pristupa važna je kako bi učenje sudionika bilo što cjelovitije, a uz to naglasak je na kreativnim pristupima kako bi se održala visoka razina motivacije. Projektom se želi postići razvoj pozitivnih stavova prema društveno odgovornim oblicima ekonomije, poticanje solidarnosti u zajednicama, smanjenje društvene isključenosti i razvijanje poduzetničkog duha mladih.

Nakon samog projekta, mladi sudionici će naučene vještine i znanja iskoristiti za vlastite projekte ekonomije dijeljenja čime će se u isto vrijeme činiti diseminacija učinjenoga na internacionalnoj razini, širiti će se utjecaj rezultata te će se odražavati temeljne vrijednosti i postavke projekta. Sudionici će tokom projekta sakupljeno znanje i vještine uobličiti u formu savjeta za društveno odgovorno ekonomsko djelovanje, koje će objediniti na  online platformi. Po povratku u svoje zajednice, mladi sudionici će provesti vlastite projekte ekonomije dijeljenja i/ili edukativne radionice na tu temu, o čemu će izvjestiti organizatora kroz formu izvještaja i fotografija, što će rezultirati objedinjavanjem rezultata projekta u web zine, koji će biti proslijeđen svim sudionicima i partnerima te će biti će objavljen javno putem društvenih mreža i web portala. Utjecaj projekta na lokalnoj razini će biti izuzetan, pošto će lokalna zajednica sudjelovati u elementima projekta, dok će se širenjem rezultata u zajednicama sudionika i putem interneta ostvariti
internacionalni doseg i uključiti još šira publika “Sharing is caring” se bori protiv pesimističnog pogleda na društvenu realnost i društvenu isključenost nudeći inovativna i kreativna rješenja, uz poticanje mladog poduzetničkog duha s komponentom društvene odgovornosti.